Om du kommer E 18 från Oslo/Göteborg, tag av vid avfarten Skåre/Råtorp tag höger mot centrum, passera Scandic och Ingo. Nästa hus på höger sida är Solakoop.

Om du kommer E 18 från Stockholm, passera över Klarälven tag av vid avfarten Skåre, håll höger i rondellen mot centrum, passera Scandic och Ingo. Nästa hus på höger sida är Solakoop.

Om du kommer med tåg, gå Järnvägsgatan rakt fram passera över klarälven, följ gång/cykelvägen längs älven. Solakoop är det sista huset på vänster sida, 1000 m från järnägsstationen.

Om du kommer med långfärdsbuss, gå höger på Drottninggatan, sväng vänster på Järnvägsgatan, passera över klarälven, följ gång/cykelvägen längs älven, Solakoop är det sista huset på vänster sida, 1000 m från busstationen.


Visa större karta