Bed & Bike

Bed & Bike

Vi är medlemmar i Cykelfrämjandets koncept: Bed & Bike. Det är ett nätverk framtaget för att underlätta övernattning för resande på cykel. Vi tillhandahåller service och information till cyklister utifrån de krav som ställs för medlemskap. Vill du veta mer? Gå gärna in på Cykelfrämjandets hemsida om Bed & Bike.